Pondelok, 20. november, 2017 | Meniny má Félix
Pridajte si svoje mesto

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Popis

Základným poslaním Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi je na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty z regiónu hornej Nitry a tieto odborne spravovať, skúmať a prezentovať.  

K jeho základným odborným činnostiam prináleží odborná správa zbierkových predmetov - teda ich získavanie, systematické spracovanie, vykonanie kontrolných revízií, zabezpečenie systematickej ochrany. Neoddeliteľnou súčasťou týchto úloh je riešenie stanovených vedecko-výskumných úloh a tiež sprístupňovanie zbierkových predmetov rôznymi formami múzejnej komunikácie.

Viac ako dve desiatky zamestnancov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi usiluje o plnenie týchto úloh a ambíciou celého kolektívu múzejníkov je vytváranie živého dialógu s návštevníckou verejnosťou i zvyšovanie podielu múzea na tvorbe spoločenského diania nielen v meste Prievidza, ale v celom regióne hornej Nitry.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi patrí k jednej zo štyroch kultúrno-výchovných ustanovizní v regióne hornej Nitry v zriaďovateľskej právomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja a spolu s Trenčianskym múzeom a Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici tvorí súčasť múzejných inštitúcií v rámci tohto samosprávneho celku.

Rozsah (viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov) a skladba zbierok, z ktorých mnohé patria k dokladom medzinárodného významu, ho radia k dôležitým múzejným ustanovizniam na  Slovensku.

Aktuálne hráme

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne